Polityka jakości

JUŻ W 2003 ROKU WDROŻYLIŚMY SYSTEM JAKOŚCI ISO W CELU PODWYŻSZENIA JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG I STANDARDÓW MIĘDZYNARODOWYCH.

GŁÓWNYM CELEM POLITYKI JAKOŚCI FIRMY BESTA JEST STAŁE DĄŻENIE DO DOSKONAŁOŚCI I NIEZAWODNOŚCI OFEROWANYCH USŁUG. TE PRIORYTETY REALIZUJEMY POPRZEZ:

 • wysoką jakość wykonawstwa potwierdzoną Certyfikatem Jakości ISO 9001:2015
 • dokładne rozpoznanie wymagań i oczekiwań klientów
 • prowadzenie analizy nowych technologii pod kątem ich przydatności dla podnoszenia jakości
 • współpracę tylko ze sprawdzonymi dostawcami
 • odpowiedzialność wszystkich pracowników za wysoką jakość
 • kształtowanie w pracownikach poczucia śmiadomej odpowiedzialności za jakość
 • dotrzymywanie uzgodnionych terminów realizacji
 • poprawianie jakości usług zgodnie z ustalonymi standardami
 • stosowanie procedur zapewniających powtarzalność realizowanych procesów
 • doskonalenie metod pracy oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników
 • fachowe doradztwo techniczne