BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o.

Dane identyfikacyjne

Nazwa: BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o.
Adres: ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów
Telefon: 17 860-97-48, 17 860-97-49
Strona www: www.pbbesta.pl
E-mail: besta@pbbesta.pl
Faks: 17 860-97-63
Profil działalności: Kompleksowa realizacja obiektów budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa
NIP: 813-03-36-234
Regon: 690009162
Kapitał zakładowy spółki: 11 000 000 PLN
Krajowy Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy numer KRS: 0000034311
Urząd Skarbowy: Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
Bank Spółki: Bank Millennium S.A. w Rzeszowie
Rachunek Bankowy: 44 1160 2202 0000 0000 6075 0918