BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o.

Historia przedsiębiorstwa

1991

 • Powstanie spółki pod nazwą BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

2001

 • Podwyższenie kapitału zakładowego spółki do kwoty 1 000 000 PLN

2003

 • Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością i uzyskanie Certyfikatu ISO 9001

2005 - 2007

 • Rejestracja oddziałów w Niemczech, Holandii oraz na Słowacji

2008

 • Rozpoczęcie kształcenia przyszłych adeptów budownictwa w różnych formach szkolenia zbiorowego

2009

 • Rozpoczęcie działalności deweloperskiej

2010

 • Przeprowadzka do własnego, nowoczesnego budynku biurowego wraz z zapleczem administracyjno – magazynowym w Rzeszowie przy ul. Przemysłowej 23

2011

 • Podwyższenie kapitału zakładowego spółki do kwoty 7 000 000 PLN

2012

 • Utworzenie biura sprzedaży inwestycji w Warszawie

2013

 • Podwyższenie kapitału zakładowego spółki do kwoty 11 000 000 PLN

2016

 • Rejestracja oddziału w Czechach

2020

 • Rejestracja znaków towarowych firmy

2021

 • Utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niemczech