KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW SPOTKAŃ INTEGRACYJNYCH

INNE KLAUZULE INFORMACYJNE:

  1. Klauzula informacyjna dla kontrahentów
  2. Klauzula informacyjna monitoring wizyjny
  3. Klauzula informacyjna dla nabywców lokali
  4. Klauzula informacyjna poczta elektroniczna
  5. Klauzula informacyjna dla właścicieli lokali w zw. z realizacją zgłoszeń reklamacyjnych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WŁAŚCICIELI LOKALI

W ZW. Z REALIZACJĄ ZGŁOSZEŃ REKLAMACYJNYCH

 

I. Informacje wprowadzające.

Niniejszym informujemy Pana/Panią, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

 

II. Kto jest administratorem Pana/Pani danych?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000034311, NIP: 8130336234, REGON: 69000916200000, zwana dalej Spółką lub Administratorem.

 

 

III. Dane kontaktowe.

Jeżeli chciałby Pan/chciałaby Pani się z nami skontaktować prosimy o napisanie do nas wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub przesłanie listu tradycyjnego na adres: ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów, z dopiskiem „Dane osobowe”.

 

IV. W jakich celach będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe i na jakiej podstawie?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celach związanych z realizacją przez Spółkę spotkań integracyjnych, w tym wykonywania w ich trakcie fotografii, publikacji artykułów ich dotyczących w wewnętrznych wydawnictwach Administratora, oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

− art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. niezbędność wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości,

− art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnione interesy Administratora takie jak m.in.: prawidłowa organizacja pracy, dbałość o doby wizerunek Spółki, dochodzenie ewentualnych roszczeń.

 

V. Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa oraz realizacji wymienionych w pkt. IV obowiązków.

 

VI. Okres przetwarzania danych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji imprezy integracyjnej i publikacji w wydawnictwie wewnętrznym,
a po ich zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z wskazanych w pkt. IV obowiązków.

 

VII. Odbiorcy danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora i którym te dane są powierzane oraz innym podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, w szczególności: przedsiębiorstwom świadczącym usługi księgowe, rachunkowe, prawne, drukarniom podmiotom organizującym imprezy integracyjne.

 

VIII. Przysługujące Panu/Pani prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych - w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informujemy, iż w oparciu o Pana/Pani dane osobowe Spółka nie będzie podejmować wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji.

 

IX. Przekazywanie danych do państw trzecich.

 

Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Informujemy, że w czasie spotkania wykonywane będą pamiątkowe fotografie, które będą opublikowane w wewnętrznych gazetkach lub na stronie internetowej Besta. Udział w spotkaniu odbieramy jako wyrażenie zgody na wykonywanie i publikację zdjęć. Jeżeli jednak nie wyrażacie Państwo na to zgody, prosimy o przekazanie tej informacji organizatorom wraz z potwierdzeniem udziału w spotkaniu lub w jego trakcie.

 

 

Współpracujemy ze szkołami:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu
Technikum Budowlane w Zespole Szkół nr 1 w Rzeszowie
Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej