Realizacje

Rozbiórka obiektu handlowo-usługowego.

Budowa hali warsztatowej z myjnią i stacją paliw.

Rozbudowa i przebudowa zespołu budynków młyna z przeznaczeniem na budynek usługowy - stan zerowy

Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania Hali H15P, rozbudowa o łącznik komunikacyjny pomiędzy halą H15P a Halą H15A na terenie Zakładu

Zespół budynków mieszkalnych oraz budynków usługowych wraz z garażami podziemnymi oraz zagospodarowaniem terenu - etap II


Współpracujemy ze szkołami:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu
Technikum Budowlane w Zespole Szkół nr 1 w Rzeszowie
Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej