Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych materiałów polistyrenowych na terenie zakładu Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Sp. J.

Zleceniodawca: AARSLEFF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Warszawa
Lokalizacja inwestycji: Oświęcim
Termin realizacji: 07.2016-08.2016