Uitbreiding van de productie-installatie "Marma Polskie Folie"

Opdrachtgever: Marma Polskie Folie Sp. z o.o. - Warszawa
Bouwplaats: Kańczuga, ul. Płachcińskiego
Begin/Einde: 03.2019-10.2019