Duitsland

"Neubau Seminarcenter Ennest Attendorn"

Opdrachtgever: Köster GmbH - Osnabrück
Bouwplaats: Attendorn
Begin/Einde: 09,2019-07,2020

"Forschungsneubau CETRAMED Jena F3"

Opdrachtgever: Wolff & Müller Regionalbau GmbH & Co.KG - Stuttgart
Bouwplaats: Jena
Begin/Einde: 09,2019-05,2020

"Cau Sektor 1- NB Geowissenschaften Kiel"

Opdrachtgever: Wolff & Müller Regionalbau GmbH & Co.KG - Stuttgart
Bouwplaats: Kiel
Begin/Einde: 09,2019-12,2020

"Bürogebäude und Hotel Überseestadt"

Opdrachtgever: Ed.Züblin AG - Hamburg
Bouwplaats: Bremen
Begin/Einde: 09,2019-06,2020

"Tarpenbeker Ufer Baufeld 2"

Opdrachtgever: Otto Wulff Bauunternehmung GmbH - Hamburg
Bouwplaats: Hamburg
Begin/Einde: 09,2019-08,2020

"Boxhagener Str."
Opdrachtgever: Otto Wulff Bauunternehmung GmbH - Berlin Begin/Einde: 06,2019-02,2020
"AHFS Stadtteilschule Bergedorf"
Opdrachtgever: Otto Wulff Bauunternehmung GmbH - Hamburg Begin/Einde: 03,2019-07,2019
"Tarpenbeker Ufer BF 4"
Opdrachtgever: Otto Wulff Bauunternehmung GmbH - Hamburg Begin/Einde: 2019,01 - 2019,11
"Schleemer Park"
Opdrachtgever: Otto Wulff Bauunternehmung GmbH - Hamburg Begin/Einde: 2018,11 - 2020,01
"Neubau Schlachthofstr."
Opdrachtgever: Otto Wulff Bauunternehmung GmbH - Hamburg Begin/Einde: 2018,11 - 2019,06
"Die Macherei 1 BA"
Opdrachtgever: Baresel GmbH - München Begin/Einde: 2018,10 - 2020,02
"WA: Elbterassen II"
Opdrachtgever: Ed.Züblin AG - Hamburg Begin/Einde: 2019,02 - 2020,03
"Tarpenbeker Ufer BF 6"
Opdrachtgever: Otto Wulff Bauunternehmung GmbH - Hamburg Begin/Einde: 2018,05 - 2019,02
"Mitte Altona la.2"
Opdrachtgever: Otto Wulff Bauunternehmung GmbH - Hamburg Begin/Einde: 2018,03 - 2019,04
"Springer Quartier"
Opdrachtgever: Ed.Züblin AG - Hamburg Begin/Einde: 2017,12 - 2019,05
"Godewindpark Travemünde"
Opdrachtgever: Otto Wulff Bauunternehmung GmbH - Hamburg Begin/Einde: 2017,11 - 2019,02