Wettelijke voorwaarden

De uitgever van de pagina www.pbbesta.pl is BESTA PB sp. z o.o., met zetel te Rzeszów aan de straat Przemysłowa 23.

De Webpagina www.pbbesta.pl is een gratis online service bestemd voor huidige en toekomstige Klanten van BESTA PB sp. z o.o.

BESTA PB sp. z o.o. heeft de nodige zorg toegediend om te kunnen garanderen, dat de op de pagina www.pbbesta.pl materialen in de vorm van tekst- en grafische elementen van erlijke en betrouwbare bronnen afkomstig zijn. BESTA PB sp. z o.o. dragt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid, actualiteit en compleetheid van de op de pagina geplaatste publicaties en gegevens. Tegelijkertijd draagt BESTA PB sp. z o.o. geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten en gebrekken en met name de gevolgen van het gebruik van de op de pagina geplaatste gegevens door de Gebruiker. BESTA PB sp. z o.o. deelt mede, dat de gegevens opgenomen op deze pagina en de gekoppelde paginas dienen alleen maar ter informatie. De pagina wordt regelmatig herzien en BESTA PB sp. z o.o. behoudt zich het recht om te alle tijden wijzigingen in de inhoud van de pagina of een deel ervan in te voeren, zonder een mededeling erover hoeven te doen.

Er zijn de hoge sancties voor handelingen die het auteursrecht overtreden, voorzien alsook voor het onwettelijk gebruik van de merk BESTA PB sp. z o.o. en de verbonden merken. Zonder een schriftelijke tosetemming van de uitgever van de Pagina is het verboden om de inhoud opgenomen op de Pagina of een deel ervan te kopieren of verwerken, vermenigvuldigen van technische oplossingen, plaatsen van koppelingan aan www.pbbesta.pl.

De gegevens van het contactformulier gaan alleen gebruikt worden om een offerte voor te bereiden en om in het contact met de Gebruiker te kunnen komen. Zoveel deze als andere gegevens worden verwerkt en bewaard met behoud van alle veiligheidsnormen en geheimsplicht en volgens de regels van de Poolse wetgeving.

Het doorgeven aan BESTA PB sp. z o.o. van een e-mail adres van de Gebruiker en het geven van een toestemming voor het ontvangen van correspondentie vormt een voorwaarde voor het behandelen van een offerteaanvraag. De informaties verbonden met de ingediende aanvraag gaan aan de Gebruiker per e-mail, telefoon of post gecommuniceerd worden.

BESTA PB sp. z o.o. verklaart, dat de verzamelde gegevens worden niet verkocht, afgestaan of uitgeleend aan andere subjecten of instituties. De afwijkingen van de bovenstaande zijn alleen mogelijk na een uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker.

De Pagina gebruikt de voorzieningheid ‘cookies’, die via een http server van het domein www.pbbesta.pl op de computer van de Gebruiker korte notities opschrijft, die in de toekomst de identificatie van de Gebruiker mogelijk maakt. Het is mogelijk om in uw brouwser ‘cookies’ uit te schakelen, wat geen enkele gevolgen voor bezoeken aan de Pagina heeft.

De persoons- en contactgegevens worden verwerkt alleen door bevoegde personen en volgens de regels van de verordening van de Minister van Binnenlandse Zaken en Administratie van 29 april 2004 inzake het verwerken van persoonsgegevens en technische en organisatorische voorwaarden, waaraan de toestellen en informatische systemen voor de verwerking dienen vol te doen (Stb. van 2004r. Nr. 100, pos. 1024)

BESTA PB sp. z o.o. draagt verantwoordelijkheid alleen voor Privactbeleid van de eigen Webpagina www.pbbesta.pl. BESTA PB sp. z o.o. draagt geen verantwoordelijkheid vooBESTA PB sp. z o.o. behoudt zicht het recht om dit Privacybeleid te wijzigen. Op de kwesties die niet in dit Privacybeleid zijn opgenomen in het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Het Bestuur van BESTA PB sp. z o.o.